HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point  je sistemski preventivni pristup bezbednosti hrane. Ovaj pristup se odnosi ne samo na fizičke, hemijske i biološke opasnosti, već i na preventivni postupak, kojim proizvođač posmatra, vrši kontrolu, identifikuje i analizira izvesne kritične tačke u proizvodnji hrane, na kojima eventualno može doći do njihove kontaminacije.

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka primenjuje se u prehrambenoj industriji ali i u organizacijama, čiji proizvodi ili usluge utiču direktno na zdravstvenu bezebdnost hrane. Takođe se primenjuje i u domaćinstvima koja samoinicijativno prihvate sistem. Sistem se ne primenjuje samo u svim fazama proizvodnje hrane već i u pripremnim procesima, i procesima koji uključuju pakovanje, skladištenje i distribuciju hrane.

Zakonska regulativa gotovo svih razvijenih zemalja sveta obavezuje proizvođače hrane u tim zemljama na uvođenje HACCP sistema. Zato je i Republika Srbija prihvatila ovaj koncept bezbedne hrane, tako da od 1. januara 2009, HACCP sistem postaje obavezujući na tržištu R. Srbije za sve koji učestvuju u proizvodnji i preradi mesa.

Nakon usvajanja Zakona o bezbednosti hrane 29. maja 2009, svi oni koji na bilo koji način učestvuju u proizvodnji i prometu hrane bili su obavezni da u R. Srbiji od 1. juna 2011. imaju uveden HACCP sistem.